Eivor Øines

Eivor Øines

Eivor Øines (45) er utdannet sivilingeniør og til daglig ansatt som prosjektleder i Helse Vest. På fritiden er hun trenings- og yogainstruktør i idrettslaget Friskis&Svettis. Hun brukes som foredragsholder innenfor kognitiv trening. Foredraget er basert på personlige erfaringer, og viser hvordan kunnskap om hjernen og kognitiv trening kan hjelpe med å finne balanse i livet. 

Program

Foredrag:

Med hjernen på rette staden

Livet er ikke alltid bare jubel og glede. Alle har vi vårt å stri med. Da er det godt å ha noen teknikker å gripe fatt i – noe konkret å jobbe med for å komme i balanse igjen.

“Med hjernen på rette staden” handler om hvordan hjernen fungerer, og ut fra dette teknikker for å håndtere de vanskelige sidene av livet. Foredraget viser også hvordan og hvorfor yoga er godt for oss mentalt.

Konkrete tips og metoder gir deg noe å ta tak i når det trengs.

Lørdag 16 juni: 13.30 – 14.30
Thon Hotell Nordlys 6 etg. – del 2