Presse

Logo

Media og samarbeidspartnere kan benytte logo og designelementer etter avtale.
Logoen kan brukes i de variantene som er godkjent av logoens eiere, AYC.

Alternative logoer/ Optional logos:

Det er to varianter av logoen som kan benyttes, og den kommer i orange og hvit versjon. Vi oppfordrer til at hovedlogoen benyttes. For høytoppløselig logo kontakt markedsansvarlig for AYC

Two optional logos have been produced, one with each name highlighted. We encourage you to use the primary logo. Please contact marketing manager for any of the two optional logos.

AYC-logo-horizon-O
AYC-logo-O-300