Ronald D. Siegel

Mindfulness, Compassion, and the New Science of Happiness

Alle ønsker vi å leve et rikt, givende og lykkelig liv. Dessverre vil det å strebe etter å alltid føle seg vel slå tilbake på oss – og ofte øke andelen opplevd stress og lidelse. Dette innlegget vil utforske den overraskende overlappen mellom innsikt hentet fra urgamle tradisjoner – fra mindfulness og medfølelsespraksiser – og funn fra moderne psykologisk forskning på hva som virker og hva som ikke virker i forhold til å fremme vår psykiske helse. Vi vil se på de evolusjonære tilbøyelighetene vi alle har nedarvet i oss som gjør at vi så lett fanges av stress, og vi vil utforske teknikker som kan hjelpe oss å overkomme disse. Herunder praktiske teknikker som kan hjelpe oss til å oppleve mindre stress, og leve et rikere, et mer engasjerende, og et mer gledefylt liv.

 

English:

Everyone wants to live a rich, rewarding, and fulfilling life. Unfortunately, many of our efforts to feel good ultimately backfire, only increasing our distress. This presentation will explore the surprising overlap between the teachings of ancient wisdom traditions, the insights gained from mindfulness and compassion practices, and the findings of modern psychological research in revealing what works, and doesn’t work, to support well-being. We’ll examine the evolutionarily hard-wired tendencies that trap us in psychological distress as well as pathways to overcome them, including practical techniques to feel less stressed and live a fuller, more engaged, more gratifying life.