Helsefaglig konferanse

Helsefaglig konferanse 15.juni 2018


Fredag 15 juni kl 09:00-15:00

Fagkonferansen godkjennes som 7 vedlikeholdstimer gjennom Norsk Psykologforening

 

Velkommen til en hel dag med faglig påfyll! Her kan du utvide eget nettverk og bli inspirert.

Vi er midt i et paradigmeskifte, der embodied mindfulness løftes frem som kroppsbaserte psykoterapier, spesielt innen traumearbeide og psykisk helse, og som støtte til bedret helseatferd hos barn og unge.

Fagkonferansen er en unik arena i nord for å nettverke og erfaringsutveksle med kolleger innen dette fagfeltet. For helsepersonell, pedagoger, studenter, og yogalærere som jobber med spesifikke populasjoner.

Den helsefaglige konferansen er en del av yogafestivalen Arctic Yoga Conference, og godkjent som vedlikeholdstimer for psykologspesialister hos Norsk Psykologforening. Fullt festivalpass gir adgang til både fagkonferansen og det øvrige, mer praktisk rettede programmet i løpet av festivalhelga. Det er også mulig å melde seg på bare fagkonferansen. For påmelding og mer info om de ulike billettypene, se her.

 

PROGRAM FAGKONFERANSEN 2018: Konferansetema og program kommer

PROGRAM 2018

KEYNOTE Dr. Deborah NorrisMind-Body Healing: Bridging the Science and Practice of Yoga

Deborah Norris, Ph.D. – Neuroscientist and Founder of The Mindfulness Center™, based in Washington, D.C., author of In the Flow: Bridging the Science and Practice of Mindfulnessand Editor-in-Chief of MindBodyJournal.com. Dr Norris is Psychologist-in-Residence and Director of the Psychobiology of Healing Program at American University, and past professor at Georgetown University Medical School.

I dette foredraget vil Dr. Norris redegjøre for hvordan den evidensbaserte vitenskapen og den erfaringsbaserte yoga praksisen møtes i det essensielle temaet Sinn-Kropp tilfriskning.

 

Professor Silje Wangberg:  Yoga som psykoterapi

Silje er yogastudent og psykolog og vil i dette foredraget sammenligne prosessen og praksisene som beskrives i Patanjalis yogasutraer med henholdsvis kognitiv og meta-kognitiv terapi. Vi skal se på dette både teoretisk og med henblikk på forskning for så å kunne diskutere potensialet for å redusere mental lidelse.

MA i Psykologi Lea LoncarEmbodiment through Yoga – Implications for personal awareness and relation to the World.

Et perspektiv og kommentar til samtidsyoga og yoga som terapi, med innsikter fra fenomenologi, endringspsykologi, biologisk psykologi, Patanjali og erfaring fra praksis, implikasjoner av pratyahara, og hvordan det påvirker relasjon til verden og ens eget liv.

 

Psykiater Gunnar Egeberg & Psykolog Melania Anton: Speilbilde eller Selvbilde?

Helseaspekter ved individuell identitet og samfunnskultur relatert til narsissisme og yogatradisjonen. Problemstilling: Hvorfor er det sånn at en tradisjon som setter så stor vekt på ydmyket, indre prosesser og egen opplevelse føder så mange store egoer, glatte bilder og standardiserte kropper?