Akademisk konferance

Send inn din forskning – FRIST FORLENGET TIL 15.MAI!

Forsker du på yoga, yogaterapi, mindfulness eller meditasjon? Da vil vi gjerne invitere deg til å legge frem din forskning...

AYC Akademisk konferanse er godkjent av Norsk Psykologforening

Den faglig konferansen for anvendt praksis og forskning har blitt godkjent av Norsk Psykologforening . Det vil telle som 8...